Styret 2018-2019

  
Leder:
Torstein Ingvaldsen
416 18 822

Tingvald68@hotmail.com

Nestleder:
Dag Kåshagen
922 14 740

Dag.Kashagen@friidrett.no

Kasserer:
Vermund Kongsund
482 54 707

verkon@online.no

Styremedlem:


Styremedlem:Svein Amlie
976 66 682

sveinamlie@gmail.com

Styremedlem:Aina Strøm
928 35 058

ainstr@online.no

Ungdomsrepresentant

 

 


Ungdomsrepresentant velges av utøverne. 

 


Levert av IdrettenOnline