Styret 2018-2019Leder:
Torstein Ingvaldsen
416 18 822

Tingvald68@hotmail.com

Nestleder:
Dag Kåshagen
922 14 740

Dag.Kashagen@friidrett.no

Kasserer:
Vermund Kongsund
482 54 707

verkon@online.no

Styremedlem:Stine Enger Strand 901 44 461
stineenger@yahoo.no
Styremedlem:Svein Amlie
976 66 682

sveinamlie@gmail.com

Styremedlem:Gaute Gangås
941 73 474

fmoppgga@fylkesmannen.no
Ungdomsrepresentant velges av utøverne. 

Levert av IdrettenOnline